Dřevostavby a teplo

Vyhledávání v katalogu dřevostaveb - bungalovy, s podkrovím

Užitná plocha
- m2
Typ
Cena na klíč
-
Dispozice

Dřevostavby a teplo

Mezi největší výhody našich dřevostaveb patří vysoký tepelný odpor jejich stěn, které jsou složeny z několika vrstev izolačních materiálů. Díky tomu lze v našich domech snadno dosáhnout nízkoenergetického standardu = nízké spotřeby energií na vytápění. Čím je to způsobeno?

Schopnost izolovat teplo stavebních konstrukcí lze hodnotit pomocí hodnoty tepelného odporu R (m2K/W). Tepelný odpor udává, jak je určitá konstrukce schopná bránit prostupu (únikům) tepla. Platí, že čím je hodnota tepelného odporu vyšší, tím jsou izolační vlastnosti kontrukce lepší. V dnešní době se pracuje také s převrácenou hodnotou tepelného odporu, součinitelem prostupu tepla U (W/m2K). U něj se proto snažíme dosáhnout co nejnižší hodnoty.

Konstrukce obvodové stěny Tepelný odpor
Beton 25 cm 0,39
Cihly plné 30 cm 0,33
Ytong P2-400 37,5 3,72
Ytong Theta 37,5 4,69
Ytong Lambda 45 5,04
Porotherm 30 Profi 1,72
Porotherm 44 N P+D 2,84
Porotherm 44 Profi 3,75
Porotherm 44 Eko+ Profi Dryfix 4,67
Naše dřevostavba 5,88

Tabulka: udávaný tepelný odpor v České republice užívaných stavebních konstrukcí

Tepelný odpor, součinitel prostupu tepla

Tepelný odpor obvodových stěn  našich dřevostaveb je R = 5,88 m2K/W
Součinitel prostupu tepla proto činí U = 0,17 W/m2K
Vysvětlivka: Čím je hodnota R vyšší a U nižší, tím jsou izolační vlastnosti kontrukce lepší.

Tepelný odpor R a součinitel prostupu tepla U jsou tedy hodnoty, pomocí kterých lze snadno porovnávat různé stavební konstrukce. Rozhodně by však neměly být jediným vodítkem při výběru zhotovitele dřevostavby. To, jak bude dřevostavba v budoucnosti hospodárná, určuje stejně velkou měrou také kvalita provedení prací, typ a členitost domu včetně použitých stavebních prvků.

Kdy jsou dřevostavby nízkoenergetické?

Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí kromě spotřeby energie na vytápění také další energie.Podle současných norem je dům nízkoenergetický, je-li jeho spotřeba tepla na vytápění nižší než 50 kWh na m2 vytápěné plochy za rok, což představuje polovinu až třetinu spotřeby energie oproti běžné nové výstavbě.

(Ale pozor! Taková budova nespadá dle Průkazu energetické náročnosti (PENB) automaticky do kategorie "A". Průkaz totiž hodnotí kromě kvality stavební konstrukce a s tím závislé spotřeby energie na vytápění také energie na přípravu teplé vody, osvětlení, chlazení, klimatizaci, mechanické větrání, pomocná čerpadla, ventilátory atp.)

Náš konstrukční systém je určen pro realizaci nízkoenergetického domu a je předpokladem k tomu, aby budoucí zákazník platil za vytápění co nejméně a dům byl zároveň šetrný k životnímu prostředí. Kvalitní konstrukce a její dobré izolační vlastnosti jsou však jen základem pro nízkou spotřebu tepla v domě.
 

Jak tedy dosáhnout nízkoenergetického standardu dřevostavby?


- dům nemá příliš členitý tvar (nejlépe je zcela kompaktní)
- dům má co nejmenší zastavěnou plochu (výhoda patrových domů oproti bungalovům)
- prosklené plochy mají co nejvyšší tepelný odpor (trojskla) a jsou orientovány na jih
- je použita nadstandardní tepelné izolace (stěny, střecha, základová deska, okna, dveře) bez tepelných mostů
- jsou použity vzduchotěsné konstrukce
- regulace vytápění domu zohledňuje tepelné zisky z proslunění domu
- a další (např. řízené větrání s rekuperací tepla, použití úsporných spotřebičů...)

Dřevostavby a akumulace tepla

Panely dřevostaveb mají oproti stěnám zděných staveb nízkou akumulační schopnost = schopnost do sebe vstřebávat teplo. To se pozitivně odráží v rychlé schopnosti dosažení tepelné pohody v domě, protože konstrukce domu teplo nepohlcuje a vzduch se okamžitě ohřívá. S ohledem na tyto vlastnosti se musí přizpůsobit způsob, jakým bude dřevostavba vytápěna.
Z hlediska akumulace tepla je přínosem použití našeho tvrdého systému podlah - betonováním. Beton do sebe částečně teplo naakumuluje a poté jej zpětně vyzařuje. Tím je dosaženo kladně hodnocené delší teplotní setrvačnosti.

KODEX REALITY s.r.o.

Machkova 587
500 11 Hradec Králové

budova Fomei
(+420) 737 346 412
info@kodex-reality.cz

Sledujte nás